Chemtrail létezését bizonyító szabadalmak

Gyógyulj magyar! - Cikkek az egészségről

Titkos és lebuktatott katonai akciók a fejünk felett

Tévéhíradások az USA-ban többször számoltak be arról, hogy valószínű titkos katonai akciók zajlanak az égen. Ennek keretén belül a légierő gépei Florida legdélibb részein nehezen beazonosítható, szálas (polimer csíkok alumínium és más fémek vegyületeivel) anyagdarabkákat is szórtak ki. Később Európában (Németországban) is felbukkant a jelenség, melyet a hadi gépezet egy radarelhárító módszer kísérleteivel magyarázott. Igaz, csak utólag. Arra jó alkalom volt ez, hogy lássuk: a katonai gépezetnek nem kötelessége a polgári lakosság tájékoztatása akkor sem, ha a tevékenységük közvetlenül a fejünk felett zajlik.
A Vietnámban bevetett vegyi permetezés már kész technológia és nem kísérlet volt.
A vietnámi veteránok jól emlékeztek arra, hogy milyen kifinomult vegyi háborúra képes az USA légiereje. A légi permetezésekkel Vietnámban olyan esőzéseket idéztek elő, mely ellehetetlenítette az ellenfél mozgását. Az ellenfélnek menedéket adó őserdőket szintén a légierő gépei permetezték egy olyan vegyülettel, mely a növények levélzetét leszárította. (megjegyzendő, hogy ezt a technológiát és hasonló anyagokat használnak a napraforgó termesztése során ma is Európában). Az archív felvételeken jól látható, hogy a permetezést végző katonák nem hordanak semminemű védőfelszerelést. Mindenki utánanézhet viszont a következményeknek Vietnámban (torzszülöttek generációkon keresztül) és a károsult vietnámi veteránok helyzetének. A lesújtó felvételeket szándékosan nem osztom meg. Egyértelmű viszont, hogy az ember, mint olyan, egyik oldalon sem számított. Egyszerűen nem létezett, mint tényező, hiszen a káros hatás csak hosszútávon volt érzékelhető.
Ami szabadalmakban le van írva, annak a gyakorlatban megvalósíthatónak kell lennie!
A „chemtrail” nem összeesküvés elmélet, hanem gyakorlatban megvalósítható technológia.
Ha ez nem így lenne, akkor az Egyesült Államok szabadalmi hivatala (USPTO) a szabadalmaztathatósági feltételek fennállásának hiányára való hivatkozással, elutasította volna a „chemtrail” szabadalmak bejegyzését.
Pláne, ha az „US Navy” a szabadalmak megvásárlására komoly összegeket is fordított, tehetjük fel a kérdést: tényleg ennyire biztos, hogy a pénzükért cserébe, nem szeretnének ebből hasznot húzni? (szabadalmak ld. lentebb)
Lerántjuk a leplet a „chemtrail”, hivatalos nevén a „Geoengineering” programról.
Íme a szabadalmak közül csupán néhány, mely lehetőséget teremtett a szabadalom tulajdonosainak, az USA haderejével összefüggésben, a kiválasztottaknak arra, hogy összetett globális céljaikat elérjék. Az, hogy közben az egünk összképe is megváltozott, a talaj kémhatása és összetétele is megmagyarázhatatlanul átalakult – csupán mellékhatás. Vagy ez volt az elsődleges cél?
Sajnálatos módon Teller Ede, magyar származású tudós (a hidrogénbomba feltalálója) is csatlakozott a fejlesztésekhez, elsősorban például az alumínium-oxid légkörbe juttattatása érdekében. Kiemelte az alumínium-oxid rendkívüli képességeit a nap sugárzásának visszaverése tekintetében. Mily nemes gondolatok egy bombatervezőtől…

A Welsbach szabadalom (chemtrail szabadalom)

USPTO nyilvántartási szám: US 5003186 A
Cím: Sztratoszférikus Welsbach-részecske kiszórás a globális felmelegedés csökkentésére Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming
Inventors/feltalálók: David B. Chang, I-Fu Shih
US 5003186 A – jogutód – Hughes Aircraft – Original Assignee/jogutód: Hughes Aircraft Company
A szabadalom 1. igénypontjának magyar fordítása:
„1. Módszer a légkörben lévő, a közeli infravörös hullámhosszú sugárzást erősen elnyelő gázrétegből eredő üvegházhatás miatti légköri felmelegedés csökkentésére, amely a gázrétegben apró anyagrészecskék diszpergálásának lépéséből áll, amely részecske anyagot hullámhossz függő emisszóképesség vagy visszaverő képesség jellemez annyiban, hogy az említett anyagnak magas az emisszióképessége a látható és távoli infravörös hullámhossz spektrumokba, és alacsony az emisszióképessége a közeli infravörös hullámhossz spektrumba eső sugárzás esetében, miáltal az említett apró részecskék eszközt biztosítanak az infravörös hőenergia távoli infravörös sugárzássá alakításához, amely kisugározható az űrbe.”
A tartósan megmaradó kondenzcsíkok a következő szabadalom alapján „készülnek”. Hatása és bevetésének pontos célja és annak földrajzi területe titkos. Tény azonban, hogy a tartós kondenzcsík az elmúlt évtizedben Európában is megjelent.
További részletek angol nyelven az USPTO weboldaláról:

Powder (por) kondenzcsík generáció (chemtrail szabadalom)

Nyilvántartási száma: US 3899144 A
Cím: Powder kondenzcsík generáció (Werle, D . K. , Kasparas, R ., Katz, S . – US Navy) Inventors/feltaláló: Kasparas Romas, Katz Sidney, Werle Donald K
Original Assignee/jogutód: US Navy
„Szabadalmi igénypontok:
 1. Kondenzcsík generáló berendezés egy adott súlyú anyag esetében maximum sugárzás szórási képességgel rendelkező por kondenzcsík létrehozására, melynek:
  • a. aerodinamikus háza;
  • b. az említett házon keresztül haladó sugárcső eszköze, az említett sugárcső eszköznek az említett ház elülső végénél beömlőnyílása és annak hátulsó végénél kiömlőnyílása;
  • c. az említett házban por tároló eszköze;
  • d. szintén az említett házban dezagglomeráló eszköze;
  • e. a sugárzást szóró pornak az említett por tároló eszközből az említett dezagglomeráló eszközbe adagolásához az említett por tároló eszközt és az említett dezagglomeráló eszközt összekötő eszköze;
  • f. az említett dezagglomeráló eszköznek a kondenzcsík létrehozásához a dezagglomerált por részecskéket a légkörbe juttató, közvetlenül az említett sugárcső eszközbe adagoló kimenete; és
  • h. az említett pornak az említett tároló eszközből az említett dezagglomeráló eszközbe áramlását szabályozó eszköze van.” 
További részletek angol nyelven az USPTO weboldaláról:
 
A hatóságok sosem végeztek a környezetvédő szervezetek által követett méréssorozatot.
A tartós felhőket húzó repülők kérdése már világszintű felháborodást váltott ki a szabadalmak ismeretében. Különösen azokban az országokban volt szembetűnő az „új” felhők megjelenése, ahol eleve kevés a napsütéses órák száma. A „gyártott” felhők az élet alapvető feltételeit biztosító napsugárzást korlátozták. A független környezetvédő aktivisták, magánúton felszerelt mérőberendezései, vagy magánkezdeményezésű víz, levegő, talaj és növényvizsgálatok eredményei, akár szinte érintetlen természeti környezetben is drasztikus, 10-50 000 szeres alumínium tartalmat mutattak ki a világ számos pontján. A hatóságok a kutatásokat és a méréseket nem támogatták és sok esetben jogosan, a „civil” mérések pontatlanságára és szakszerűtlenségére hívták fel a figyelmet. Saját méréseket azonban nem végeztek, kerülték az általuk hitelesnek titulált vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatalát, vagy azok egyeztetését a környezetvédőkkel. Vajon miért?
Az érintetlen természeti környezet elszennyeződése nehézfémekkel, elsősorban alumínium-oxiddal, báriummal, stronciummal, továbbra is megmagyarázatlan kérdés maradt. A saját forrásból táplálkozó tavak és víz bázisként működő, gleccseres hegyek „hirtelen” elszennyeződése nehézfémekkel, érdekes módon nem verte ki a biztosítékot az amerikai hatóságoknál. Mondhatni semmi pánikhangulat nem volt érezhető a kormányrészről annak ellenére, hogy sok esetben a talaj kémhatásának megváltozása is megfigyelhető volt. Ez a tény pedig döntően befolyásolta az adott földrajzi terület mezőgazdasági használhatóságát.
Az Egyesült Államokban a gyermekeiket és egyben a „Földgolyó” jövőjét féltő biológusok, orvosok, fizikusok, kémikusok, biogazdászok, természettudósok és átlagpolgárok álltak ki a kormányzattal szemben a környezetünket érő természetellenes és sok esetben már riasztó jelenségek miatt. Álláspontjuk szerint a kormányok a választópolgárok felhatalmazása nélkül kezdték meg a kérdéskörben leadott szabadalmak gyakorlati megvalósítását anélkül, hogy annak hosszútávú hatásait számításba vették volna. A légtérben, a talajban és az ivóvízben drasztikusan megnövekedett az alumínium, de ezzel egyidejűleg a bárium és stroncium jelenléte is. A laborvizsgálatok eredményei esetenként a megengedett értékek több tízezerszeresét is kimutatták. A hatóságok vitatták a mérések eredményeit. Arra hivatkoztak, hogy az alumínium a második leggyakoribb elem a földön. Az soha nem került alátámasztásra, hogy az élő szervezetekben bármi helye is lenne az alumíniumnak, mint ahogy az sem, hogy annak jelentléte normális állapotnak tekinthető-e az emberi szervezetben.
 
Természeti jelenségek és csapások emberi kéz általi manipulálása a képesség birtoklójának lehetőséget ad Földünk totális gazdasági és politikai irányítására. Kulcskérdéssé vált a természet(feletti) erők irányítottan emberi szolgálatba való állítása. Aki erre képes, az a Földön valaha ismert leütőképesebb fegyver birtokába kerül. (hogy miként lehet előidézni mesterségesen egy fukusimai atomkatasztrófához vezető földrengést, azt szintén egy szabadalomban rögzített megoldás mutatja be) Ezért, az időjárás befolyásolására irányuló, valamint, az ezzel szoros kapcsolatban álló gén- és nanotechnológia kutatások, már évtizedek óta Földünk nagyhatalmainak kiemelt fejlesztési irányai. Mesterségesen kirobbantott természeti katasztrófák, földrengések, szárazság vagy éppen pusztító esőzések irányában, mind a gazdasági, mind a katonai ágazatok régóta áhítoznak eredményekért. Korunk drasztikus természeti jelenségeiért csupán a „globális felmelegedés” magyarázatát szajkózzák. Az, hogy a körülöttünk bekövetkező természeti tragédiák közül mi az ember által aktivált teszt és mi a valóság, még e kérdésben jártas szakember számára sem követhető. Tehát, az eszközök bevetése nem bizonyítható, csupán feltételezhető a drasztikusabban megjelenő környezeti hatások tekintetében.
 
A szabadalmakban megfogalmazott módon a kondenzcsíkok szétterülve fatyolfelhőként vagy speciális alakzatokat képezve 24 órán át is megmaradhatnak az égen.

A titkos programok anyagi háttere

Az időjárás-módosító tevékenységekre senki a választó polgárok közül, nem adott felhatalmazást a világon egyetlen kormánynak sem. Ezért a versenyben lévő államok költségvetésének ilyen irányú fejlesztési kiadásai átlagos hangzású (pl. katonai) kiadási célok alá simulnak, méghozzá feltűnés nélkül. Ahogy a Római Katolikus Egyház illegális pénzmanipulációira is csak érintőleges feltárások sikerültek, úgy az államok, pártok és gazdasági szövetségek titkos tranzakciói sem kerülnek soha a kirakatba. Ennek köszönhetően a kísérletek, a kutatások és az alkalmazások minden téren titokban folynak a korlátlan gazdasági és politikai hatalomért. Ne feledjük, hogy „verseny” van a csúcshatalmak között… Semmi okunk nincs feltételezni, hogy ezen tevékenység során egy hajszálnyival is nagyobb felelősségtudattal járnak el a Föld és lakói tekintetében az illetékesek, mint a fent és lentebb említett katasztrófák, mérgezések stb. esetében. Tehetetlenségünk azonban csupán látszólagos. Egészségünk (egész-égünk vagy egünk) a saját kezünkben van. Következetes és tudatos életvitellel a minket ért káros hatások jelentős része kiküszöbölhető.

Tömegpusztító fegyverek feltalálói, mint a Föld megmentői

A Geoengineering program irányítóitól több alkalommal a „világmegváltó” gondolat felvállalása került előtérbe, amikor környezetvédők megvádolták őket a chemtrail gondolatával. A „mi csak a tudósok szabadalmait valósítjuk meg” vagy a „megmentjük a világot a felmelegedéstől egy alumínium-oxid felhővel” magyarázatok ideálisnak tűnnek számukra. Az „alumínium a leggyakoribb elem a földön” és „eltéríthetőek lesznek a hurrikánok”. Előkerültek a furcsa légköri jelenségeket megmagyarázó szabadalmak és feltalálóik, ahol mind a hatásmechanizmus, mind a megvalósítás módja részletesen le van írva. Tény azonban, hogy a „chemtrail” feltalálók szabadalmai a hadsereg tulajdonában vannak és ezért feltételezhető a fegyverként való felhasználhatósága a bennük leírt fejlesztéseknek. Földünk megmentéséről valószínűleg tehát szó sincs.
A film melynek szereplői és készítői igyekeztek az USA kormányát állásfoglalásra kényszeríteni a chemtrail kapcsán:
 
A legjelentősebb esemény a 2010-ben megrendezésre került AAAS (American Association for the Advancement of Science) kongresszus volt, ahol végre egymásnak feszülhetett a világmegváltó állarcát viselő államhatalom, mint kőkemény gazdasági érdek és a felelős józan ész.

Óriáskonszernek, minden gazdasági ágazatra kiterjesztett, globális érdekeltségekkel

A 9. pontban bemutatott, csupán kiragadott példák a vegyi, sugár stb. szennyezésekkel kapcsolatosan bebizonyíthatták számunkra, hogy a vezető politikai- gazdasági elit elsődleges célja kontinensektől függetlenül, nem a közjólét, az egészséges társadalom és a természeti környezet megóvása, hanem utóbbiak irányában tett látszatintézkedések sorozatán keresztül a profit növelése és a hatalom kiterjesztése. Utóbbi amennyire és amilyen irányban csak lehetséges. Ezek bűvkörében mind a „háttér”, mind a „kirakat” kormányzás illetékesei, a világon bárhol képesek áthágni a legalapvetőbb morális szabályokat és általánosan szembe menni a földi élet legalapvetőbb érdekeivel.
Ez nem függvénye sem kormányoknak, sem politikai hovatartozásnak. A „körön” kívül eső földlakó szemükben pedig csak egy adófizető alany, vagy egy jól megtéveszthető, „dilettáns” fogyasztó marad, aki legrosszabb esetben, kínjában csak összeesküvés elméletekkel tud dobálózni. A föld élelmiszer, gyógyszer stb. iparának vagy az iható vízkészletek birtoklása irányába folytatott harc méretei és tervezettsége valószínűleg messze túlhaladják fantáziánkat. A mögötte rejlő tőke egy egyre szűkebb kör kezében koncentrálódik.
Amit tehetünk: természetes gyógymódok a túlzott gyógyszerfogyasztás helyett. Mozgásban gazdag életvitel és fokozott vízivás. Tudatos élelmiszer vásárlás.

Szólj hozzá!